Baltiški ženklai, simbolika

 

     Istoriniame laiko kelyje baltai yra palikę ryškų pėdsaką, kuris yra tirtinas dar ir šiomis dienomis.  Nors šioji gentis mena ledynmečių Lietuvos teritorijoje laikus, dėl jos susiformavimo ir egzistencijos yra siūlomos kelios hipotezės. Laimei, baltų naudotieji simboliai ir ženklai šiandien jau nekelia abejonių, nes yra išaiškinti ir suprantami.

    Dažniausiai baltų simbolika buvo naudojama ornamentuose, kuriais buvo dabinami įvairūs daiktai. Kaip yra teigtina, ornamentai – tai informacijos perdavimas ženklų pagalba. Štai vienas labiausiai paplitusių ir daugiausiai naudotų baltų simbolių – Medis. Tai viena esminių baltų pasaulėžiūros išraiška. Tai trilypis simbolis, vaizdavęs dabarties sąsają su Mirties ir Dangaus pasauliais. Taip pat Medis reiškė ir gyvybę, kuri aukštyn styrančiomis šakomis stiebiasi į viršų. Medis buvo tapomas ant skrynių, kitų medinių įrankių.

     Dar vienas baltų simbolikai reikšmingas ženklas – Kryžius. Tai Gyvybės Medis. Neabejotina, jog Kryžiaus vaizdavimas baltiškoje plotmėje yra ne kas kitas, kaip viso labo dekoravimas, buities  įrankių gražinimas. Kryžius šiame baltų dievybės kontekste neturi sąsajos su religija, nes baltai – tai gentis, garbinusi Dievus ir besąlygiškai susiliejusi su gamta. Yra žinomas ir Saulės Kryžiaus  simbolis, vaizduojamas kryžiaus figūrą apjuosiant apskritimu. Toks baltų ženklas vaizduoja pačią Saulę ar visus metų laikus, žymi harmoniją ir cikliškumą.

     Baltų, kaip pirmapradės genties, būvį būtų sunku įsivaizduoti be dar vieno itin svarbaus simbolio. Be Medžio ir Kryžiaus vaizdavimo, baltai rinkosi įprasminti ir Žaltį. Pastarojo gyvūno kultas pasireiškė ne tik indų apdailoje, bet ir amuletuose. Baltai tikėjo amuletų teikiamomis jėgomis, todėl suradę žalčio galvą ar uodegą, nesvarstydami priglausdavo šias dalis. Žalčiai buvo suvokiami kaip geradariai, kurie užtikrina derlingumą ir namų saugumą, o gebėjimas kasmet išsinerti iš odos vertė baltus tikėti jų nemarumu ir vis alsuojančia gyvybe.

      Derėtų išskirti ir simbolį, vadinamą Žalčių Svastika. Šis ženklas susidaro iš atskirų Žalčio motyvų, kurie įprasmina jau minėtąsias vertybes : namų šilumą, derlingumą, o svastika pati savaime įprasmina jėgą ir judesį.  Svastikos unikalumą vaizdingai nusako liaudiškas jos pavadinimas sūkurėlis. Būtent žalčio simbolikos suliejimas su judesiu ir jėga simbolizuoja baltišką pasaulėžiūrą apie nenutrūkstamą derlingumą, apie niekuomet neišblėstančią namų šilumą.